Capiz Hymn – Lyrics

O,  Capiz

 

 

O Capiz duog nga hamili

Dunang manggad sang

Diyos pinili, kadagatan

Mo kag  kabukiran

Pagatatapon imong kabuganaan

 

Capiz matahum nga ngalan

Sa tagipusuon ikaw

Mapahamtang dumuluong ka o

Capizeno man ang

Kagayon sa gihapon

Nahamut’an

 

Chorus:

 

O, Capiz Capiz bisan

Diin kami padulong

O, Capiz Capiz imo

Ngalan pagadal’on

 

Capiz probinsiya nga

Pinasahi bilidhon ang mga

Palanublion ipadayon, palig-onon

Itib-ong Capiznon tanan

Magahugpong

 

(Repeat Chorus 2x)

 

Imo ngalan pagadal-on

Leave a comment

Filed under Music

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s