Category Archives: Music

Roxas City Hymn

ANG BANWA KONG PINALANGGA

 

Ang banwa kong pinalangga

Sa duta sang mga bisaya

Nagadulot sing Kapawa

Sa buwas damlag sang mga bata

Matahum ang kabulakan

Matinlo ang kahanginan

Pangisda, pangisda, amon pangabuy-anan

 

Chorus:

 

Bugal namon tanan ang banwang nahamut-an

Tungod ginbugnaan ang dagat nga maalwan

Nagapanguna sa bug-os Pilipinas

Sa pagkaon lawodnon ang Ciudad sang Roxas

Nagapanguna sa bug-os Pilipinas

Sa pagka-on lawodnon ang Ciudad sang Roxas

 

II.

 

Kon ikaw ay may kamingaw

Kalisud man o kahidlaw

Magpahangin ka sa Baybay

Kay maagum mo ang katawhay

May isda kag alimango

Pasayan kag lukon didto

Talaba kag panginhason

Matam-is nga tahong

Ang aton mga ihawon

 

Bridge

 

Pamatii ang amon ambahanon

Halin sa amon mga tagipuso-on

Magsinadya, magsinadya

Nagapangibabaw ang paghigugma

 

Repeat 1 & chorus

Leave a comment

Filed under Music

Capiz Hymn – Lyrics

O,  Capiz

 

 

O Capiz duog nga hamili

Dunang manggad sang

Diyos pinili, kadagatan

Mo kag  kabukiran

Pagatatapon imong kabuganaan

 

Capiz matahum nga ngalan

Sa tagipusuon ikaw

Mapahamtang dumuluong ka o

Capizeno man ang

Kagayon sa gihapon

Nahamut’an

 

Chorus:

 

O, Capiz Capiz bisan

Diin kami padulong

O, Capiz Capiz imo

Ngalan pagadal’on

 

Capiz probinsiya nga

Pinasahi bilidhon ang mga

Palanublion ipadayon, palig-onon

Itib-ong Capiznon tanan

Magahugpong

 

(Repeat Chorus 2x)

 

Imo ngalan pagadal-on

Leave a comment

Filed under Music